مطالب سایت

کشف روند ترمیم در بدن برای تکوین داروهای جدید

محققان کشف کردند که چگونه بدن مکانیسم های ترمیمی را شروع می کند تا میزان و وسعت آسیب به غلاف میلینی محدود شود. این یافته به تکوین داروهای جدید برای درمان کمک می کند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سلول های بنیادی، بیماری هایی مانند مولتیپل اسکلروزیس بوسیله آسیب به بیشتر بخوانید...

توسط admin، قبل